قوانین و مقررات
لازم است کاربران به قوانین سایت توجه نمایند:
۱. لازم است به منظور بهره‌برداری از سایت، ابتدا از بخش ثبت نام، در سایت ثبت نام نمایید
۲. پس از ثبت نام با مراجعه به بخش خرید اشتراک تنها در دوره‌های ۱ ماهه، ۳ ماهه و یک ساله می‌توانید اشتراک سالیانه را انتخاب و هزینه مربوطه را پرداخت نمایید
۳. پس از پایان زمان اشتراک، اطلاعات مربوط به این اشتراک به مدت یکسال نگهداری می‌شود و قابل مشاهده است، در صورت عدم تمدید در زمان مقرر انجام تراکنش‌های جدید از طریق این برنامه، تا زمان تمدید مجدد میسر نیست و پس از گذشت یکسال از پایان زمان مهلت مقرر برای تمدید، در صورت عدم تمدید سوابق آن از بین خواهد رفت
۴. این شرکت خود را متعهد می‌داند تا از اطلاعات کاربران به منظور ایجاد محیط امن محاسباتی، به روش‌های مختلف، نگهداری نماید
۵. هزینه اشتراک براساس تعداد واحدهای اظهار شده و مدت زمان اشتراک بنا بر تعرفه مصوب محاسبه خواهد شد