راهنما
۱. پس از خریداری اشتراک، لازم است از قسمت تنظیمات ساختمان مشخصات واحدها را ثبت نمایید.
۲. در بخش مشخصات واحدها آن چیزی که اهمیت دارد ورود تعداد نفرات هر واحد و متراژ هر واحد مسکونی است.
۳. برای ایجاد اعلامیه صورتحساب و تعیین سهم واحدها لازم است از بخش تعریف دوره جدید در بخش تنظیمات ، دوره جدید را ایجاد نمایید.
۴. پس از ایجاد دوره جدید، از بخش ثبت قبوض، قبوض موجود را ثبت نمایید.
۵. به منظور ایجاد صورتحساب و مشخص کردن سهم هر واحد از بخش ایجاد صورتحساب در صفحه اصلی، دوره مورد نظر را انتخاب نمایید.
۶. پس از انتخاب دوره، قبوض مربوط به این دوره را می‌توانید مشاهده نمایید.
۷. پس از آن‌که این قبوض را مشاهده نمودید، بر روی دکمه ایجاد صورتحساب کلیک نمایید تا اعلامیه صورتحساب را که در آن سهم هر واحد مشخص می‌شود را مشاهده نمایید.