درباره ما
هدف از طراحی این سایت ارائه خدمات نرم افزاری می‌باشد. در واقع در این سایت خدمات مختلفی به شکل نرم افزاری ارائه خواهد شد تا کاربران بتوانند فعالیت‌های روزانه خود را با کمک نرم افزارهای ارائه شده در این سایت با سهولت و آرامش بیشتری انجام دهند.
اولین خدمتی که در این سایت در حال حاضر ارائه شده است، مدیریت هزینه‌ها و حساب و کتاب ساختمان به شکل اینترنتی و در بستر وب می‌باشد. این برنامه از بخش‌های مختلفی مانند ثبت قبوض، ایجاد اعلامیه صورتحساب، مشاهده پرداختی‌های واحدها، مشاهده پرداختی‌های ساختمان و مواردی دیگر تشکیل شده است، که مدیران ساختمان با استفاده از این برنامه می‌توانند بدون درگیری برای تعیین سهم واحدها، در زمان کوتاه و با سرعتی بیشتراعلامیه صورتحساب و به عبارتی دیگر سهم واحدها را مشخص نمایند. همچنین مدیران ساختمان و ساکنین ساختمان می‌توانند به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداختی‌ها، گزارش‌های مختلفی را به منظور اجرای سیاست گذاری‌های مناسب در آینده، دریافت نمایند.
هدف از ارائه این خدمت در وب سایت ما تسهیل در انجام حساب و کتاب هزینه‌های ساختمان برای مدیران ساختمان بوده است.
شما کاربران محترم در آینده‌ای نزدیک شاهد ارائه خمات جدید نرم افزاری با هدف آسان سازی فعالیت‌های روزانه و برآورده سازی نیازهای نرم افزاری، خواهید بود

هم اکنون به سامانه بپیوندید

از خدمات نرم افزاری ارائه شده توسط سامانه که در بستر اینترنت فراهم گردیده است، هم اکنون استفاده نمایید!