قوانین و مقررات
لازم است کاربران به قوانین سایت توجه نمایند:
۱. در این سامانه به ازای برخی از خدمات نرم‌افزاری ارائه شده، در زمان خرید مبلغی بابت بهره‌برداری از آن خدمت به کاربر نمایش داده می‌شود، که کاربر می‌تواند در صورت تمایل و به منظور بهره برداری از آن خدمت نرم‌افزاری، هزینه مربوطه را پرداخت نماید.
۲. لازم است به منظور بهره‌برداری از سایت، ابتدا از بخش ثبت نام، در سایت ثبت نام نمایید
۳. در حال حاضر تنها در بخش مدیریت هزینه‌های ساختمان از کاربران هزینه دریافت می‌گردد.
۴. پس از ثبت نام با مراجعه به بخش خرید اشتراک تنها در دوره‌های ۱ ماهه، ۳ ماهه و یک ساله می‌توانید اشتراک سالیانه را انتخاب و هزینه مربوطه را پرداخت نمایید
۵. پس از پایان زمان اشتراک، اطلاعات مربوط به این اشتراک به مدت یکسال نگهداری می‌شود و قابل مشاهده است، در صورت عدم تمدید در زمان مقرر انجام تراکنش‌های جدید از طریق این برنامه، تا زمان تمدید مجدد میسر نیست و پس از گذشت یکسال از پایان زمان مهلت مقرر برای تمدید، در صورت عدم تمدید سوابق آن از بین خواهد رفت
۶. این شرکت خود را متعهد می‌داند تا از اطلاعات کاربران به منظور ایجاد محیط امن محاسباتی، به روش‌های مختلف، نگهداری نماید
۷. هزینه اشتراک براساس تعداد واحدهای اظهار شده و مدت زمان اشتراک بنا بر تعرفه مصوب محاسبه خواهد شد

هم اکنون به سامانه بپیوندید

از خدمات نرم افزاری ارائه شده توسط سامانه که در بستر اینترنت فراهم گردیده است، هم اکنون استفاده نمایید!